top of page
Ydelser og priser.

Kontakt og Ide:

1.200 kr. plus moms - møde. (1.500 kr incl. moms)


Formålet med denne rådgivningsydelse er at give boligejeren en vurdering af muligheden for at gennemføre et ønsket projekt. Derfor mødes boligejeren med arkitekten, og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi
og tidsplan.

 

Skitseforslag:

8.200 kr. + moms - til / ombygning (10.250 kr incl. moms)
9.800 kr. + moms hvis der skal en 1. sal på huset (12.250 kr incl. moms)

Hvad et nybyggerri koster afhænger af projektets kompleksitet.

Skitseforslag/ Dispositionsforslag (hovedide, tid og økonomi)

Med denne ydelse får vi uddybet og bearbejdet
ideerne fra det første møde, i form af skitser (planer, facader, tværdsnit, perspektiv og tidshorisont samt detaljeret prisoverslag) med et prisoverslag på hvad projektet vil koste. Materialevalg belyses. Ved nybyggeri indgår også en arbejdsmodel.

Myndighedsprojekt / Forprojekt:

16.000 kr. plus moms - til / ombygning. (20.000 kr. incl. moms)
 

Udarbejdelse af tegningsmateriale og beskrivelse som grundlag for ansøgningen, samt kravene der indgår i en byggetilladelse opstillet af den enkelte kommune.

Gennemgang af lokalplan og servitutter, udfyldelse af tekniske krav og opfylde bygningsreglementets krav mm.


• Myndighedstegninger
• Energiberegning/ varmetabsberegning

Hvad et nybyggerri koster afhænger af projektets kompleksitet.

Overslag ca. 7.000 kr. plus moms for energiberegning tillægges nybyggeri honoraret når der er tale om et nyt enfamiliehus.


 

Projektering / Hovedprojekt:

Prisen for projektering samt byggeledelse og tilsyn afhænger af størrelsen af projektets kompleksitet.

Faserne "Projektering / Hovedprojekt" og "Byggeledelse og Tilsyn" kan deles op særskilt,
jvn. skema.

• Hovedprojekt

Her udførers de endelige tegninger, en entreprise beskrivelse opdelt efter fagentreprenører samt byggeriets almindelige betingelser.


 

Byggeledelse og Tilsyn

Se hovedprojekt.

• Udbud
• Projekt opfølgning
• Byggeledelse
• Fagtilsyn
• Mangel gennemgang
• Aflevering

Her udførers licitation/ kontrahering entreprisekontrakter opstartsmøde med håndværkerne, ledelse af byggemøderne, mangellister og afleveringsforretning.

bottom of page